Shree. Ramanlalji Raghunathji Mutha (Jain)

President

Nimbuj-Jila-Sirohi-Rajasthan

Name of Donors

S.No. Name Residence Present Residence Post Mobile Number
1 Sh. Ramanlalji Raghunathji Mutha Nimubaj (Raj) Mumbai President 0982003 51410
2 Sh. Pushpsen Pamachandji Javeri Surat (Guj) Mumbai Vice President 093247 84766
3 Sh. Surndrakumar Rajmalji Jain Rajgarh (Dhar) Dhar Secretary 094250 46396
4 Sh. Jeevraj Amarchandji Singhi Sirohi (Raj) Indore Treasurer 093032 76846
5 Sh. Shrayansa Arvindbhai Seth Ahmedabad (Guj) Ahmedabad Donor 098250 79498
6 Sh. Doc. Prakash Chaganlalji Jain Dhar (M.P) Indore Donor 094255 55511
7 Sh. Chandrasen Abhaychandji Javeri Surat (Guj) Mumbai Donor 098200 35070
8 Sh. Mukesh Devichandji Vardhan Bhinmal (Raj) Mumbai Donor 098200 78197
9 Sh. Doc. Prakash Lalchandji Bagani Nagor (Raj.) Indore Donor 094250 64222
10 Sh. Vijay Shantilalji Mehata Mertacity (Raj) Indore Donor 094250 65547
11 Sh. Bharatbhai R Javeri Mumbai Mumbai Donor 098206 57333
12 Sh. Sumermal Kanmalji Sadani Sarat (Raj) Banglore Donor 094499 57316
13 Sh. Aanandilalji Sagarmalji Ambor Rajgarh (Dhar) Indore Donor 094240 19619
14 Sh. Dilip Kumar Rajmalji Muranee Rajgarh (Dhar) Rajgarh (Dhar) Donor 094253 48537
15 Sh. Himmat Samrathmalji Jain Rajgarh (Dhar) Indore Donor 094250 59150
16 Sh. Shantilal S Jain Rajgarh (Dhar) Rajgarh (Dhar) Donor 096991 21791